Medial Vägledning

Om du tror på medialitet och tarotkort eller inte är upp till dig!

Jag känner inte att jag behöver bevisa något, och försöker aldrig övertyga någon att tro heller, det är helt upp till var och en, och jag förstår också de som inte tror. Det är ibland svårt att tro på det man inte rent konkret kan ta på, och förklara, det skrämmer många, men känner också att en stor förändring skett de senaste 15 - 20 åren, och många fördomar har försvunnit. Det har de senaste åren skett en enorm "boom" inom områdena Andlighet, Alternativa metoder, behandling medicin etc. På något sätt har det blivit mer ”inne” att utöva någon form av alternativa vägar, oavsett om det handlar om inre eller yttre hälsa & friskvård eller mental upprensning och storstädning.

Marknaden har svämmat över av olika former av terapi och behandlingsformer, på gott och ont. Tarotlinjer växer som svampar ur jorden, och det vi förut kallade spåkäringar har numera förvandlats till den ”nya tidens ” kuratorer, relationsexperter, samtalsterapeuter och jourhavande människor, det är dit många vänder sig i krissituationer, frågeställningar om livet, relationsfrågor, mm mm, vilket kanske till viss del kan förklaras genom att det är är oftast billigare, enklare och snabbare än den traditionella vården, och man kan ta upp fler ämnen, få svar på de flesta frågor, och även få rent praktiska råd. Det är nog just snabbheten som många gånger avgör, du behöver inte stå i kö och vänta flera veckor, och du kan sköta kontakterna via telefon nästan vilken tid på dygnet du vill. Tillgängligheten är väldigt bra när det uppstår akuta situationer, men kan även få den påföljden att du själv slutar ta ansvar för sitt liv och ringer en tarotlinje varje gång du skall ta ett beslut, större eller mindre. Det finns många människor som blivit beroende av detta, och där har vi som arbetar på linjerna ett stort ansvar också. Hur bra är det, och vad har du för eget ansvar över ditt brukande av den Alternativa världen, och hur stort ansvar ligger på utövaren ? Vad ska jag tro på och inte ? Hur ska jag kunna bedöma att utövaren är seriös och kan sin sak, Hur går det till och vad kan jag förvänta mig ? Hur pålitligt är det ? Vad kan jag förvänta mig, Vad ska jag tänka på och hur kan jag påverka själv?

Jag tror svaret är att om man håller bägge fötterna på jorden och ser sitt eget ansvar över sitt eget liv så kan de flesta former av alternativa metoder vara bra. Men, tyvärr finns det många lycksökare på marknaden, och det kan ibland vara väldigt svårt att sålla vad som är seriöst och riktigt och inte. Det finns ingen som reglerar denna marknad på samma sätt som inom många andra yrkesområden.

När du ringer en tarotlinje eller ett medium finns det en del saker du själv kan påverka för att konsultationen skall bli så lyckad som möjligt. Först och främst så måste göras klart att det finns ingen som sitter och tittar på ditt liv som på en film, den du anlitar behöver inte vara dålig i sitt arbete för att den inte rent spontant ser att du varit gift 2 gånger, att din x-man är elektriker och att Ni har 3 barn tillsammans. De flesta börjar med att ta in en allmän bild av dig, vad som kretsar runt dig nu, och din aktuella situation. Där kan du hjälpa till väldigt mycket själv, genom att tala om din situation, ditt ärende och dina frågor, och då får vi en mycket bätrre bild av dig och du får ut mer av samtalet, en konsultation på detta vis handlar alltså om ett samarbete dig och utövaren emellan. Däremot är det väldigt viktigt att du känner igen dig i vad den personen du anlitat säger, gör du inte det tycker jag du skall lägga ner din tid och pengar på någon annan som kan läsa in dig bättre.

Vi sitter på linjen för att hjälpa människor, och har ett stort ansvar för dessa, ofta olyckliga själar som ringer oss, vår uppgift är att se möjligheter, ge svar på frågeställningar, stötta, ge en knuff framåt. Det är då väldigt viktigt att vi inte lovar saker, vi kan säga vad vi ser, att sannolikheten är stor, men kan naturligtvis aldrig garantera något. Vi skall ge råd och vägledning, men i slutändan är det alltid upp till var och en vad de gör av sina förutsättningar, och oftast har vi flera olika möjligheter, det är långt ifrån allt som är förutbestämt och tur är väl det ? Däremot finns ibland massvis av vägval, och det kan vara svårt att både se valen och avgöra vad som är bäst själv, och då kan det vara till stor hjälp att prata med någon som ser förutsättningarna, eller kanske bara bekräftar det du själv känt.

Jag tror inte att erfarenhet i antal år, eller antal kurser och utbildningar avgör hur bra man är, jag tror det är som med det mesta här i livet - Brinner man för det man gör, engagemang,naturlig fallenhet, en vilja att hjälpa människor, samt en stor skopa sunt förnuft spelar det nog ingen roll hur längee eller kort tid man arbetat inom området. Det är klart att man skaffar sig erfarenhet med åren, men jag tror inte man är mer medial när man har 25 års erfarenhet än vid 5 år, däremot kanske en större vana att "ta hand om" personer i svåra situationer.

OLIKA BEGREPP

Man skiljer på de olika sätten att arbeta som medium.

Psykiskt medium:
En person som har förmågan att inhämta information om dig via sin intuition. Det är den vanligast formen av medialitet.

Clairvoyant medium:
En person som har kontakt med andevärlden och får informationen från den ande som kommer, oftast är detta en nära anhörig eller vän till sittern. Mediet får informationen i form av bilder & symboler. Ett clairvoyant medium arbetar med clairvoyance, clairaudience och clairsentience.

Trance medium:
Trance är en form av passivt mediumskap vilket innebär att mediet inte själv skall göra några tolkningar, utan överlämnar detta till andevärlden. Mediet överlåter en del av sin hjärna till andevärlden att arbeta med, och låter anden få en mycket starkare kontroll än vad som sker i clairvoyant mediumskap. Trance är ett förändrat medvetande tillstånd som kan variera från överskuggning, då mediet är fullt medveten om vad som händer och sägs, till djuptrance då mediet är helt omedveten om vad som händer.

Fysiskt medium:
Fysiskt mediumskap innebär att kommunikationen går direkt mellan andevärlden och deltagarna, allt som händer kan ses och höras av alla närvarande. Detta kan t.ex. vara en ande som talar med sin egen röst så att mottagaren kan känna igen vem det är. Det kan också vara saker som rör sig fritt i rummet och kan uppfattas av alla närvarande. Apporter är när föremål dyker upp från ingenstans. Det mest påtagliga beviset för andevärldens existens är materialisationer som innebär att anden med hjälp av en substans som kallas ektoplasma bygger upp sin kropp exakt lika som när den levde.

Psykometri:
Psykometri är också ett sätt att arbeta med som psykiskt medium. Psykometri förklaras enklast med att mediet håller i ett föremål och får på detta vis information om föremålets historia och dess ägare.


• Taråza © 2018 • 0301-30001 •