Medial Vägledning

Om du tror på medialitet och tarotkort eller inte är upp till dig!

Vi känner inte att vi behöver bevisa något, och försöker aldrig övertyga någon att tro heller, det är helt upp till var och en, och vi förstår också de som inte tror. Det är ibland svårt att tro på det man inte rent konkret kan ta på, och förklara.

I dagens läge finns många olika former av terapi och behandlingsformer, på gott och ont. Hur bra är det och vad har du för eget ansvar över ditt brukande av den Alternativa världen och hur stort ansvar ligger på utövaren? Vad ska jag tro på och inte? Hur ska jag kunna bedöma att utövaren är seriös och kan sin sak, Hur går det till och vad kan jag förvänta mig?

Vi tror svaret är att om man håller bägge fötterna på jorden och ser sitt eget ansvar över sitt eget liv. Så kan de flesta former av alternativa metoder vara bra. Men tyvärr finns det många lycksökare på marknaden och det kan ibland vara väldigt svårt att sålla vad som är seriöst och riktigt och inte. Det finns ingen som reglerar denna marknad på samma sätt som inom många andra yrkesområden.

När du ringer en tarotlinje eller ett medium finns det en del saker du själv kan påverka för att konsultationen skall bli så lyckad som möjligt. Först och främst så måste göras klart att det finns ingen som sitter och tittar på ditt liv som på en film, den du anlitar behöver inte vara dålig i sitt arbete för att den inte rent spontant ser att du varit gift 2 gånger, att din x-man är elektriker och att Ni har 3 barn tillsammans. De flesta börjar med att ta in en allmän bild av dig, vad som kretsar runt dig nu, och din aktuella situation. Där kan du hjälpa till väldigt mycket själv, genom att tala om din situation, ditt ärende och dina frågor, och då får vi en mycket bätrre bild av dig och du får ut mer av samtalet, en konsultation på detta vis handlar alltså om ett samarbete dig och utövaren emellan. Däremot är det väldigt viktigt att du känner igen dig i vad den personen du anlitat säger, gör du inte det tycker vi du skall lägga ner din tid och pengar på någon annan som kan läsa in dig bättre.

Vi arbetar med detta för att hjälpa människor och har ett stort ansvar för att hjälpa de som ringer oss. Vår uppgift är att se möjligheter, ge svar på frågeställningar, stötta och ge en knuff framåt. Det är väldigt viktigt att vi inte lovar saker, vi kan säga vad vi ser att sannolikheten är stor men kan naturligtvis aldrig garantera något. Vi skall ge råd och vägledning, men i slutändan är det alltid upp till var och en vad de gör av sina förutsättningar. Oftast har vi flera olika möjligheter, det är långt ifrån allt som är förutbestämt och tur är väl det? Däremot finns ibland massvis av vägval och det kan vara svårt att både se valen och avgöra vad som är bäst själv. Det kan vara till stor hjälp att prata med någon som ser förutsättningarna eller kanske bara bekräftar det du själv känt.

OLIKA BEGREPP

Man skiljer på de olika sätten att arbeta som medium.

Psykiskt medium:
En person som har förmågan att inhämta information om dig via sin intuition. Det är den vanligast formen av medialitet.

Clairvoyant medium:
En person som har kontakt med andevärlden och får informationen från den ande som kommer, oftast är detta en nära anhörig eller vän till sittern. Mediet får informationen i form av bilder & symboler. Ett clairvoyant medium arbetar med clairvoyance, clairaudience och clairsentience.

Trance medium:
Trance är en form av passivt mediumskap vilket innebär att mediet inte själv skall göra några tolkningar, utan överlämnar detta till andevärlden. Mediet överlåter en del av sin hjärna till andevärlden att arbeta med, och låter anden få en mycket starkare kontroll än vad som sker i clairvoyant mediumskap. Trance är ett förändrat medvetande tillstånd som kan variera från överskuggning, då mediet är fullt medveten om vad som händer och sägs, till djuptrance då mediet är helt omedveten om vad som händer.

Fysiskt medium:
Fysiskt mediumskap innebär att kommunikationen går direkt mellan andevärlden och deltagarna, allt som händer kan ses och höras av alla närvarande. Detta kan t.ex. vara en ande som talar med sin egen röst så att mottagaren kan känna igen vem det är. Det kan också vara saker som rör sig fritt i rummet och kan uppfattas av alla närvarande. Apporter är när föremål dyker upp från ingenstans. Det mest påtagliga beviset för andevärldens existens är materialisationer som innebär att anden med hjälp av en substans som kallas ektoplasma bygger upp sin kropp exakt lika som när den levde.

Psykometri:
Psykometri är också ett sätt att arbeta med som psykiskt medium. Psykometri förklaras enklast med att mediet håller i ett föremål och får på detta vis information om föremålets historia och dess ägare.


• Taråza © 2018 • 0301-30001 •