Medial Vägledning

Mira 52 år

Hej!

Hej jag heter Mira

När Du ringer mig använder jag min intuition för att få en uppfattning om de energier som finns omkring dig och som påverkar dig och ditt liv just nu.

Jag vill på bästa sätt hjälpa dig att se din situation från olika synvinklar och vara ett bollplank för att prova olika idéer för att lösa olika livsfrågor.

Till min hjälp har jag också tarot kort, för att tydligare kunna se hur energierna kan manifestera sig i världen runtomkring dig.

Jag strävar efter att ge dig det stöd Du behöver för att Du ska kunna ta de beslut som kan förbättra ditt liv, eller att bara lyssna om Du behöver prata av dig och på så sätt se saker och ting tydligare själv.

Jag har sedan barnsben haft en stark intuition och kunnat känna av vad personer runt mig upplever. Jag är utbildad undersköterska och har många års erfarenhet inom vården. Jag är också utbildad healer.

Jag ser fram emot att få vägleda dig på det bästa sätt jag bara kan.

Varma hälsningar Mira


• Taråza © 2007 • 0301-30001 •